#Recicleta

Recicleta este o întreprindere socială care oferă servicii de colectare hârtie, carton, PET și doze de aluminiu pentru reciclare.

Zona recicleta

Întrebări frecvente

Răspunsuri la întrebările tale

Află, mai jos, răspunsul la cele mai frecvente întrebări pe care le-am întâlnit!

Vrei să știi mai multe despre cine suntem, cum colaborăm cu firmele și școlile, cum se reciclează, ce se reciclează și de ce?

Ai o întrebare nouă?

CARE ESTE ZONA DESERVITĂ DE RECICLETA?

Colectăm materiale reciclabile cu cargo-triciclete, în București, de la de la peste 150 de companii din tot orașul, pe bază de contract-cadru de prestări servicii, factură și Anexa 3 (Formularul de Încărcare-Descărcare) și aviz cantități la fiecare colectare.

Ne deplasăm, în special, cu cargo-triciclete și modelul logistic Recicleta depinde de proximitatea punctele de descărcare intermediare (containere). Ne-am mutat sediul în sectorul 4 de curând și ne dorim să legăm colaborări noi în această zonă.

CARE SUNT REZULTATELE DE PANĂ ACUM ALE PROGRAMULUI?

În cei peste 14 ani de funcționare, am reușit împreună cu partenerii, clienții și furnizorii programului de colectare Recicleta:

 • 1.154.000 de materiale reciclabile salvate de la gropile de gunoi, incinerare sau natură.
 • peste 17.250 de arbori maturi salvați de la tăiere prin reciclarea hârtiei și a cartonului.
 • 75.000 de beneficiari – locatarii, elevii și angajații deserviți în București.
 • 10 locuri de muncă verzi pentru cargo-recicliști și echipa de suport.
CARE SUNT PAȘII SĂ ADERI LA PROGRAMUL RECICLETA?

Programul pentru firme funcționează în întreg orașul București – pași pentru a solicita oferta și detaliile colaborării pentru colectare:

 1. Completarea formularului de pe site pentru înscriere firma noua.
 2. Dupa completarea fomularului, veti primi un mail cu mai multe informatii legate de oferta Recicleta, care cuprinde:
 • prezentarea programului Recicleta – avantajele colaborării,
 • contractul de prestări servicii – semnare digitală în DocuSign,
 • fomular date pentru platforma digitală de comenzi și alegerea unui abonament valabil 365 zile de la facturare,
 • condiții corecte de colectare a materialelor pentru a putea fi preluate și reciclate.
 1. După semnarea digitală a contractului vom stabili detalii legate de prima colectare. Comenzile de colectare se vor trimite pe adresa specială indicată în contract cu subiectul COLECTARE 1/X – NUME FIRMĂ, unde X este numărul de colectări ales pentru abonament. În corpul de mail, vă rugăm să menționați ziua de colectare dorită, ținând cont ca programul Recicleta este de luni-vineri, 9-16:00, și cantitatea / volumul estimat pe fiecare categorie de material colectat separat – hârtie, carton, sticle de plastic PET + folie de bax, doze de aluminiu;
 2. Vă rugăm ca în momentul în care trimiteți comanda de colectare pe mail și sugerați ziua preferată pentru colectare, să luați în considerare ca materialele să fie pregătite cu cel puțin o zi înainte de ziua colectării și că este cel puțin un/o coleg/ă care ar putea să indice locul unde sunt depozitate separat;
 3. La prima colectare vom trimite factura pentru abonament pe mail, valabil 365 de zile de la data facturării;

6. Cargo-reciclistul va face colectarea în cel mult 15 minute de la sosire: va merge la locul indicat de către persoana responsabilă, unde sunt depozitate materialele reciclabile sortate corect (conform regulilor de colectare Recicleta – Anexa 2 la contract) și depozitate în saci, va cântări sacii cu materiale, pe fiecare categorie, va completa cantitățiile pe documentele doveditoare (Anexa 3 și Avizul – documente pentru raportarea dvs. de mediu!), va prelua materialele reciclabile;

7. Cantitatea maximă preluată la o colectare este de 150 de kg și 1 metru cub. Pentru preluarea unei cantități suplimentare se poate programa o altă colectare pe mail, la adresa specială indicată în contract (adresa valabilă doar pentru programarea colectărilor clienților existenți care au semnat contractul!);

8. Timpul maxim de staționare a cargo-triciclistului este de maximum 15 minute / colectare, de la sosirea la receptia companiei / locul stabilit pentru reciclabile, până la predarea/completarea în digital a documentelor care atestă colectarea pentru reciclare – Avizul și Anexa 3 (în cazul în care nu se transmit digital);

9. Cargo-reciclistul nu va putea prelua deșeurile necorespunzatoare condițiilor de separare prin contract (Anexa 2) și nu va prelua materiale contamintate, nepresate, nepliate, decât dacă s-a stabilit altfel prin oferta contractată sau comanda specială stabilită în scris pe mail (ex: aplicarea taxelor suplimentare de timp extra de stationare, sortare sau pliere / presare);

10. Pentru a programa urmatoarele colectari din abonament, va rugăm să trimiteti din timp o solicitare, într-un mail nou, cu informații menționate la punctul 3 de mai sus, cu cel puțin 3 zile lucrătoare, la adresa de email specială pentru comenzi indicată în contract.

Pentru persoane fizice:

 • Procedura de a intra în program este asemănătoare celei de la firme / companii.
 • De asemenea, recomandăm ca persoanele fizice să ajute la creșterea infrastructurii de colectare separată prin trimiterea unei scrisori electronice la adresele de e-mail ale primăriei și ale firmei de salubrizare desmenată de primărie, prin care solicitați să vi se pună la dispoziție la adresa dvs. o infrastructură și un program de colectare separată a materialelor reciclabile.  Conform art. 17 și art. 59 din legea 211/2011, primăria (direct sau prin firma de salubritate privată desemnată), are obligația sa asigure o intrastructură de colectare separată de proximitate. Dacă nu o face încalcă legea, iar tu poți sesiza acest lucru!
 • Cu Harta Reciclării găsești, adaugi sau modifici punctele de colectare separată din apropiere. Ghid complet de reducere-reutilizare-reciclare pentru toate tipurile de deseuri: www.hartareciclarii.ro
CE IMPACT AM DACĂ ADER LA PROGRAMUL RECICLETA?

Aceștia sunt indicatorii de impact la creșterea cărora veți contribui, dacă vă alăturați programului celui mai eco colector autorizat din București – Recicleta ViitorPlus:

 • Reduceți impactul de mediu prin reciclare și transportul nepolunat.
 • Reduceți costurile cu managementul deșeurilor prin colectarea separată.
 • Evitați amenzile prin colectarea separată și raportarea coretă de mediu avand la bază Anexa 3 (Formularul de încărcare-descărcare) și avizul cu cantitățiile, după fiecare colectare.

Recicleta este prima verigă în lanțul de transport și reciclare. Materialele stocate provizoriu în containere intermediare sunt predate mai departe unor colectori autorizați mai mari, care le transportă până la stațiile de sortare în detaliu (de ex: tipuri de hârtie pe nuanțe), balotare și le pregătește pentru transport la fabricile de reciclare, care procesează și valorifică final materialele reciclabile.

 • Susținerea unui tip de transport alternativ în centrul orașelor, care nu ocupă spațiul public, nu poluează aerul și fonic: transportul se face în special cu cargo-triciclete asistate electric și o mașină electrică.
 • Susținerea unor locuri de muncă legale, pe termen lung, ecologice, iar o parte din angajați aparțin unor grupuri vulnerabile. Avem 4 posturi de cargo-recicliști și șoferi pentru mașinile electrice care sunt angajați cu contract individual de muncă și care colectează zilnic, de luni până vineri, pentru a prelua materialele reciclabile de la firmele care sunt în program.
 • Vă îndepliniți obligațiile legale – conform Legii nr. 211/2011, art. 14.1, orice entitate care generează deșeuri are obligativitatea colectării separate a materialelor pentru a fi reciclate cu un colector  autorizat.
 • Reciclarea materialelor colectate separat de clienții nostri – angajați. locatari, elevi și este garantată prin autorizația noastră de mediu, prin contractul pe care îl avem cu colectorii mari cu care lucrăm, prin emiterea documentelor ANEXA 3 și avizul la fiecare colectare cu cantitățiile preluate! Recicleta este colector autorizat, de aici puteți descărca autorizația de mediu:
ESTE RECICLETA COLECTOR AUTORIZAT?

Reciclarea materialelor colectate separat de clienții nostri este garantată prin autorizația noastră de mediu, prin contractul pe care îl avem cu colectorii mari cu care lucrăm, prin emiterea documentelor ANEXA 3 și avizul la fiecare colectare cu cantitățiile preluate! Recicleta este COLECTOR AUTORIZAT, de aici puteți descărca autorizația de mediu:

Recicleta este prima verigă în lanțul de transport și reciclare. Materialele stocate provizoriu în containerele intermediare sunt preluate, după ce sunt umplute, de către cargo-recicliști, de colectori autorizați mai mari, care intervin printr-o sortare mai amanunțită și prin balotare, apoi sunt predate / transportate până la fabricile reciclatoare care procesează și valorifică final materialele reciclabile.

Recicleta a colaborat în cei peste 14 ani de activitate, cu mai mulți colectori pentru preluarea și valorificarea materialelor stocate intermediar: Cami Comexim, Hamburger Recycling Romania, Vrancart. Din 2016 colaborăm printr-un parteneriat de încredere și pe termen lung cu KLAUSSENBURG RECYCLING (www.klaussenburg.ro) care ne susține cu profesionalism în dezvoltarea modelului nostru inovator de întreprindere socială și verde, un model special logistic „first mile pick-up / delivery” în domeniul managementului durabil al deșeurilor.

CUM POATE O FIRMĂ SĂ INTRE ÎN PROGRAMUL DE COLECTARE SEPARATĂ?

Programul pentru firme / companiile din București – pași de urmat pentru a intra în programul Recicleta:

 1. Completare formular de pe site pentru înscriere firma noua.
 2. Dupa completare fomular, veti primi un mail cu mai multe informatii legate de oferta, care cuprinde:
 • contractul de prestari servicii – semnare digitală în DocuSign
 • fomular date suplimentare pentru platforma digitală de comenzi și alegerea abonamentului valabil 365 zile de la facturare
 • condiții corecte de colectare a materialelor pentru a putea fi preluate și reciclate
 • prezentarea programului.
 1. După semnarea contractului în digital vom stabili detalii legate de prima colectare. Comenzile de colectare se vor trimite pe adresa specială indicată în contract cu subiectul COLECTARE 1/X – NUME FIRMĂ, unde X este numărul de colectări ales pentru abonament. În corpul de mail, vă rugăm să menționați ziua de colectare dorită, ținând cont ca programul Recicleta este de luni-vineri, 9-16:00, și cantitatea / volumul estimată / estimat pe fiecare categorie de material colectat separat – hârtie, carton, sticle de plastic PET, doze de aluminiu, folie de bax;
 2. Vă rugăm ca în momentul în care trimiteți comanda de colectare pe mail și sugerați ziua preferată pentru colectare, să luați în considerare ca materialele să fie pregătite cu cel puțin o zi înainte de ziua colectării și că este cel puțin 1 coleg/ă care ar putea să indice locul unde sunt depozitate separat, în cazul în care dvs. nu sunteti permanent la punctul de lucru, între 9-16:00;
 3. La prima colectare vom trimite factura pentru abonament pe mail, valabil 365 de zile de la data facturării, opțional la cerere, vom lăsa recipientele de carton și afisele pentru marcarea în birou a insulei de colectare separată a materialelor reciclabile;

 1. În maximum 15 minute cargo-reciclistul va face colectarea: va merge la locul indicat de către persoana responsabilă, unde sunt depozitate materialele reciclabile sortate corect (conform regulilor de colectare Recicleta – Anexa 2 la contract) și depozitate în saci, va cântări sacii cu materiale, pe fiecare categorie, va completa cantitățiile pe documentele doveditoare (Anexa 3 și Avizul – documente pentru raportarea dvs. de mediu!), va prelua materialele reciclabile;
 2. Cantitatea maximă preluată la o colectare este de 150 de kg și 1 metru cub (mc). Pentru preluarea unei cantități suplimentare se poate programa o altă colectare pe mail, la adresa specială indicată în contract (adresa valabilă doar pentru programare colectari client existenți care au semnat contractul!);
 3. Timpul maxim de staționare a cargo-triciclistului este de maximum 15 minute / colectare, de la sosirea la receptia companiei / locul stabilit pentru reciclabile, până la predarea/completarea în digital a documentelor care atestă colectarea pentru reciclare – Avizul și Anexa 3;
 4. Cargo-reciclistul nu va putea prelua deșeurile necorespunzatoare condițiilor de separare prin contract (Anexa 2) si nu va prelua materiale contamintate, nepresate, nepliate, decât dacă, nu s-a stabilit altfel prin oferta contractată sau comanda specială stabilită în scris pe mail (ex: aplicarea taxelor suplimentare de timp extra de stationare, sortare sau pliere / presare).
 5. Pentru a programa urmatoarele colectari din abonament, va rugăm să trimiteti din timp o solicitare, într-un mail nou, cu informații menționate la punctul 3 de mai sus, cu cel puțin 3 zile lucrătoare, la adresa de email indicată în contract (adresa valabilă doar pentru programare colectări client existenți, care au semnat contractul!).
CE PRESUPUNE „TRAININGUL DE RECICLARE CORECTĂ LA BIROU”?

OPȚIONAL!

Împreună cu colegii noștri de la Biroul Eco, putem susține traininguri atât pe tema Reciclează corect la birou – cei 3 Rcât și pe alte subiecte din sfera sustenabilității: „Zero deșeuri și economie circulară”, „Stop risipei alimentare”  și „Schimbări climatice”.

„Reciclează corect la birou – cei 3 R” este un training dedicat companiilor interesate să promoveze responsabilitatea față de mediu în rândul angajaților și să promoveze REDUCEREA, REUTILIZAREA, RECICLAREA resurselor la birou, dar și acasă.

Obiectivele principale:

 • creșterea gradului de motivare a angajaților pentru a reduce consumul (în special a ceea ce nu poate fi reutilizat și reciclat),
 • însușirea regulilor de colectare separată corectă a materialelor reciclabile,
 • separarea corectă pe fracții și depozitarea în recipientele de colectare separată a materialelor reciclabile.

Conținut training:

 • Care este motivația personală a fiecăruia pentru adoptarea unui comportament eco-responsabil?
 • Efectele cumulate ale comportamentelor individuale la nivel mondial și în dinamica dezvolării.
 • Parte practică, educativă și distractivă: „Deseurometru”.
 • Despre managementul deșeurilor la nivel internațional, în România și cu Viitor Plus (Recicleta, Harta Reciclării, Biroul Eco).
 • Concurs de întrebări despre reciclare și alte alternative de reducere a impactului asupra mediului.
 • Regulile corecte de colectare separată.
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri.

Variante de susținere a training-ului:

 • 2 ore. Prima parte – introducere în cadrul general al impactului de mediu, domeniul deșeurilor și necesitatea protecției mediului. A doua parte – măsuri concrete și reguli corecte de reducere, reutilizare și reciclare
 • 1 ora. Măsuri concrete si reguli corecte de reducere, reutilizare și reciclare online (webinar) sau la sediul angajatului.

Personalizare: Putem adapta trainingul pentru specificul fiecărei companii, în funcție de infrastructura de colectare separată existentă sau de alte solicitări.

Ce spun participanții la trainingurile noastre:  92,86% dintre participanții la cel mai recent training l-au apreciat ca fiind “EXCELENT”, iar restul de 7,14% l-au considerat “Practic și cu adevarăt util”.

Un training care mi-a sporit motivația. Nu mă mai simt ca fiind singura care crede ca este important să reducem și să reciclăm.”

„Am învățat foarte multe despre materialele reciclabile, informații noi pe care nu le știam.”

„Am înțeles cât de mare (și ingrijorător!) sunt consumul și risipa de plastic.”

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne scrieti la contact@recicleta.ro

DE CE MAI TREBUIE SĂ PLĂTESC O TAXĂ DE COLECTARE DACĂ CONTRAVALOAREA MATERIALELOR ESTE DONATĂ PROGRAMULUI RECICLETA?

Pentru a crește sustenabilitatea programului Recicleta este nevoie sa creștem cât mai mult și mai repede veniturile economice. În acest moment contravaloarea materialelor reciclabile este foarte mică și nu ne permite acoperirea costurilor lunare de funcționare a programului. De aceea, taxa de colectare de la companii este foarte importantă.

Cu cât creștem mai mult numărul firmelor care intră în program și care ne solicită cel puțin o colectare / lună și cu cât creștem cantitatea de materiale reciclabile colectate, cu atât vom reuși să acoperim mai mult din cheltuielile lunare operaționale și administrative.

Donațiile, sponsorizările și granturile, pe care reușim să le atragem din când în când, sunt de asemnenea importante pentru dezvoltarea și extinderea programului.

Pentru a crește sustenabilitatea programului Recicleta este nevoie sa creștem cât mai mult și mai repede veniturile economice. În acest moment conta-valoarea materialelor reciclabile este foarte mică și nu ne permite acoperirea costurilor lunare de funcționare a programului. De aceea, taxa de colectare de la agenții economici / firme, este foarte importantă.

Cu cat creștem mai mult numărul firmelor care intră în program care ne solicită cel puțin o colectare / lună și cu cât creștem cantitatea de materiale reciclabile colectate, cu atât vom reuși să acoperim mai mult din cheltuielile lunare operaționale și administrative.

Donatiile, sponsorizarile si granturile, pe care reușim să le atragem din când în când, sunt de asemnenea importante pentru dezvoltarea și extinderea programului.

OFERĂ RECICLETA ANEXA 3 FIRMELOR? CE ALTE DOCUMENTE OFERĂ RECICLETA ÎNAINTE ȘI ÎN URMA COLECTĂRII?

Pentru scări de bloc, școli, persoane fizice – ANEXA 3 și avizul – se emit la cerere pe recicleta@viitorplus.ro.

Pentru firmele înscrise în program – prin contractul de prestări servicii și factura de abonament – documentele menționate mai sus, se emit automat la fiecare colectare, cu menționarea cantitățiilor în kilograme de materiale, pe fiecare tip – hârtie, carton, pet, folie bax, doze aluminiu.

Colaborarea cu firmele se desfășoară pe bază contractului de prestări servicii și a taxei de colectare, platită în urma emiterii facturii de abonament.

CARE ESTE COSTUL PENTRU O COLECTARE CU RECICLETA?

Colectăm contra cost de la companiile din București maximum 150 de kg & 1mc. Nu există limită minimă pentru cantitate/colectare. Pentru a solicita oferta, vă rugăm sa completați formularul de pe site de la această pagină https://recicleta.ro/oferta-colectare/

Colaborarea se face pe bază de abonament valabil 365 de zile de la data emiterii facturii sau cu plata la colectare.

OFERĂ RECICLETA ȘI RECIPIENTE DE COLECTARE SEPARATĂ?

După semnarea contractului în DocuSign, la prima colectare sau în avans, firma va putea primi opțional contra-cost KIT-UL DE RECICLARE: 4 cutii de carton ca recipiente și un set de afișe (la fiecare 50 de angajați și/sau pentru fiecare nivel) pentru înființarea INSULEI DE COLECTARE SEPARATĂ.

Capacitatea cutiei de carton este de aproximativ 25 kg. Acest KIT DE RECICLARE are ca scop marcarea vizibilă pentru angajați, a locului special de colectare separată corectă a materialelor pentru reciclare, în cadrul biroului sau a punctului de lucru.

În afara de oferta standard Recicleta – abonamentul de transport – firma poate opta pentru un pachet personalizat de servicii în care putem include: un număr dorit de colectări, recipiente speciale pentru colectare, traininguri pentru angajați, consultanță de specialitate și programe de îmbunătățire a gradului de colectare pe termen scurt și lung, oferite prin programul BIROUL ECO. Pentru mai multe detalii legate de acest program, va rugăm sa ne scrieți la contact@recicleta.ro

CE MATERIALE RECICLABILE PREIA RECICLETA, CARE SUNT REGULILE DE COLECTARE CORECTE?

Recicleta este un program de antreprenoriat social și verde al asociației Viitor Plus, lansat în 2009, prin care oferim un serviciu de transport nepoluant (cargo-triciclete asistate electric și un vehicul utilitar electric), pentru colectarea autorizată a unor cantități de până la 150 de kg & 1 mc / colectare, pentru urmatoarele tipuri de materiale reciclabile:

 • hârtie,
 • carton,
 • doze de plastic PET01, HDPE02, folie de bax LDPE04,
 • doze aluminiu și conserve din metal,
 • Tetra Pak.

Pentru a ne ajuta în procesul de dezvoltare a programului Recicleta și pentru bunul mers al procesului de reciclare, avem nevoie din partea dumneavoastră să respectați următoarele

REGULI IMPORTANTE, menționate și in Anexa 2 la contract:

 1. Să anunțați din timp (de preferat cu 5 zile lucrătoare înainte de data dorită pentru colectare) prin transmiterea unui e-mail la adresa de email indicată în contract;
 2. Să colectați separat, necontaminate și cât mai compact, conform regulilor de colectare separată corecte, mentionate in contractul de prestari servicii, pentru fiecare tip de material
  https://drive.google.com/file/d/1UBBPgrKcp9hCHOXBIdZOkOrT-LzUOPNs/view
 • HÂRTIE:

fără hârtie cerată (de patiserie) sau plastifiată (dacă încercați să rupeți – observați că nu se rupe ușor din cauza unei folii de plastic),

fără capse și lipici, fără folii de protecție,

NU: hârtie contaminată cu lichide sau alte substanțe (ketch-up, maioneza, ulei, alte sosuri)

OK: coli de hârtie, documente confidențiale mărunțite, hârtie lucioasă (pliante, promoționale, broșuri), ziare și reviste, caiete, agende, cursuri, cărți.

 • CARTON:

pliat, fără scotch sau alte folii, necontaminat cu lichide sau alte substanțe.

 • PLASTIC:

sticle de plastic PET01 – golite de lichide, presate

lăzi de legume și doze de plastic HDPE02 de detergenți, șampon, săpun lichid – golite, clătite, presate

folia de plastic LDPE04 care învelește baxurile (transparentă, puțin elastică, nu foșnește), folie protecție cu bule, plicuri de plastic curier.

 • doze de ALUMINIU și de METAL

golite de lichide, clătite și presate.

NU: folie de aluminiu, caserole de aluminiu pentru alimente, recipiente spray.

 • TETRA PAK

golite de lichide, clătite, uscate și presate.

NU: ambalaje laminate de la mâncare, băutura și cafea

 1. Să pregătiți, cu cel puțin 1 zi înainte de ziua indicată pentru colectare, în saci rezistenți, de preferat reutilizabili, materialele reciclabile pe fiecare tip și să ne ajutați cu predarea în maximum 15 minute de la venirea cargo-reciclistului;

ATENȚIE! Cargo-reciclistul (angajat Viitor Plus) nu are voie să colecteze din recipientele din birourile dvs. Este de preferat ca sacii să fie predați de către reprezentanții dvs. la un spațiu intermediar (debara, cameră tehnică, etc) de depozitare a materialelor reciclabile / cel mult în zona de recepție!

 1. Să păstrați Avizul și Anexa 3, primite fizic de la cargo-recicliști la fiecare colectare, pentru diverse raportări sau documentele primite pe e-mail, emise din platforma digitală de comenzi Recicleta;
 2. Să anunțați pe contact@recicleta.ro în cazul în care schimbați adresa punctului de lucru de unde s-a stabilit prin contract că se efectuează colectările.  În cazul în care noul punct nu mai este în zonă de acoperire Recicleta, colaborarea poate înceta sau va putea continua la un nou preț special acoperitor.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare!

Echipa Recicleta

contact@recicleta.ro

CUM POATE SĂ INTRE O PERSOANĂ FIZICĂ ÎN PROGRAM?

Pentru persoane fizice procedura de a intra în program este asemănătoare celei de la firme / companii.

De asemenea, recomandăm ca persoanele fizice să ajute la creșterea infrastructurii de colectare separată prin trimiterea unei scrisori electronice la adresele de e-mail ale primăriei și ale firmei de salubrizare desmenată de primărie, prin care solicitați să vi se pună la dispoziție la adresa dvs. o infrastructură și un program de colectare separată a materialelor reciclabile.  Conform art. 17 și art. 59 din legea 211/2011, primăria (direct sau prin firma de salubritate privată desemnată), are obligația sa asigure o intrastructură de colectare separată de proximitate. Dacă nu o face încalcă legea, iar tu poți sesiza acest lucru!

Cu Harta Reciclării găsești, adaugi sau modifici punctele de colectare separată din apropiere. Ghid complet de reducere-reutilizare-reciclare pentru toate tipurile de deseuri: www.hartareciclarii.ro!

POT SĂ ADUC PERSONAL MATERIALELE RECICLABILE LA UN CENTRU PUBLIC DE COLECTARE RECICLETA?

Din păcate Recicleta nu are capacitatea de a primi materialele la un punct fizic de colectare. Vă rugăm să vizitați platforma www.hartareciclarii.ro și să solicitați printr-un e-mail primărei și firmei de salubrizare punerea la dispoziție a unui sistem de colectare funcțional de proximitate.

CUM POT SĂ AJUT RECICLETA? (CA REPREZENTANT - FIRMĂ, INSTITUȚIE PUBLICĂ, ADMINISTRAȚIE, ȘCOALĂ, PERSOANĂ FIZICA, COLECTOR)

Dacă reprezentați o firmă, puteți să intrați în programul de colectare, pentru a contribui la creșterea sustenabilității programului pe termen lung, puteti sa ne ajutați cu: spații pentru amplasarea unor noi puncte și containere de colectare intermediară (first mile pick up), prin sponsorizări prin Legea Sponsorizarii sau să prezentați cauza Recicleta / Viitor Plus angajațiilor dvs. pentru a redirecționa anual 3,5% din impozitul pe venit, virat la stat anul precedent.

 

Dacă reprezentați o instituție publică sau unitate de învățământ, putem să încheiem un parteneriat pentru “a înverzi” școala cu recipiente de colectare, traininguri de reciclare și asigurarea unui nou punct intermediar pentru Recicleta.

 

Dacă reprezentați o administrație publică / primărie și vă doriți implementarea modelului Recicleta în sectorul sau orașul pe care îl administrați, suntem deschiși de a transfera know-how-ul și experiența acumulată în cei peste 14 ani de colectare durabilă a materialelor reciclabile.

 

Dacă reprezentați un colector sau reciclator final putem colabora in vederea valorificarii cât mai avantajoase a materialelor reciclabile.

 

Dacă sunteți persoană fizică, ne poți ajuta prin implicare pe termen mediu și lung, în calitate de voluntar și cu fonduri, prin completarea formularului de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit, virat la stat de angajator anul precedent.

 

Pentru a lua legătura cu noi vă rugăm să ne scrieți la: contact@recicleta.ro

Nu ai găsit răspunsul pe care îl căutai?

Scrie-ne un mesaj cu întrebarea ta și vom încerca să îți răspundem cât de repede putem!